Darmowa dostawa od 2000 zł

Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Poniższa Polityka Prywatności i Ciasteczek (plików Cookies) określa zasady zapisywania, przetwarzania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Sklepu Internetowego.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego.

Adresatem możliwości korzystania z Produktów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Inspektor danych osobowych

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych oraz ich ochrony uzyskasz za pomocą:

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta);
 • w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, itp.;
 • w celu świadczenia Usług nie wymagających założenia Konta i zakupu Produktu, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Produktów;
 • w celu wykonania umowy sprzedaży Produktów (np. doręczenia zamówionych Produktów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Produktów;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi;,
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów;
 • w celu marketingu naszych Produktów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych.

Kategorie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Okres przetwarzania danych

Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez Administratora Sklepu Internetowego tj. 10 lat, przy czym w przypadku odrębnie udzielonej zgody do czasu jej cofnięcia oraz w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody;
 • prawo do zgłoszenia naruszeń do odpowiedniego organu nadzorczego, w tym przypadku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl