Darmowa dostawa od 2000 zł w 3 strefach

Regulamin Promocji - Black Friday

Regulamin Promocji - Black Friday -30%

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Organizatorem Promocji „Black Friday -30%” jest firma Grupa Burkietowicz Sp. J. z siedzibą w Odolanowie 63-430, ul. Kaliska 47 zarejestrowana w CEiDG - NIP 6222464097 REGON 251544033.
 2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego woodrive.pl, zwanego dalej Sklepem.
 • 2 Warunki udziału w promocji
 1. Promocja obowiązuje od dnia 26.11.2021 r. do 28.11.2021 r.
 2. Promocja obowiązuje dla wszystkich produktów dostępnych w Sklepie.
 3. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które dokonały rejestracji w Sklepie.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia oraz wpisania w Koszyku kuponu rabatowego “BLACK”.
 5. Po wpisaniu w Koszyku ww. kuponu rabatowego koszty zostaną automatycznie zmniejszone.
 6. Promocja łączy się z innymi promocjami.
 7. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 8. Zarejestrowany Klient może skorzystać z promocji jeden raz.
 9. Gratyfikacji otrzymanej w promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny, ani rzeczowy.
 • 3 Odstąpienie od umowy i reklamacje
 1. W przypadku gdy Klient dokona odstąpienia od umowy, koszt zwrotu towaru ponosi Klient, zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji - https://woodrive.pl/zwroty-i-reklamacje.
 2. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać na adres e-mail: sklep@woodrive.pl - w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy opisać przyczyny uzasadniające reklamację.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • 4 Przetwarzanie danych osobowych uczestników promocji
 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu - https://woodrive.pl/regulamin-sklepu
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://woodrive.pl/regulamin-promocji-black-friday
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://woodrive.pl/regulamin-sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl